CRUZADO
Elite:284 place
Exp:80 lvl
Joined:2015-03-13
Country: Poland 247342
Club: Legia Warszawa 1524
Alliance: RAKIAxCLUB 000
Team: nsdap 000
Club Team: Legia Warszawa 1 1524

Master Quests
16
16
16
10
9
11
15
13
13
9

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: