Kapi1916
Elite:544 place
Exp:69 lvl
Joined:2015-01-30
Country: Polska 183312
Club: Legia Warszawa 1524
Alliance: FURIA2 000
Team: Atlanta 000
Club Team: Legia Warszawa 1 1524

Master Quests
14
15
13
7
8
9
12
9
8
3

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: