Spejson22
Elite:834 place
Exp:47 lvl
Joined:2015-02-24
Country: Polska 204312
Club: Czuwaj Przemyśl 000
Team: KUTASMOC 000
Club Team: Czuwaj Przemyśl 1 000

Master Quests
16
15
7
4
8
8
12
8
8
3

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: