Spejson22
Elite:823 place
Exp:47 lvl
Joined:2015-02-24
Country: Polska 219312
Club: Czuwaj Przemyśl 000
Alliance: ZLOC 000
Team: DZIKIzwierz 000
Club Team: Czuwaj Przemyśl 1 000

Master Quests
16
16
8
4
8
9
12
8
8
3

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: