aMonia
Elite:35 place
Exp:103 lvl
Joined:2015-01-21
Country: Polska 182312
Club: Legia Warszawa 1524
Alliance: TheWarriors 000
Club Team: Legia Warszawa 1 1524

Master Quests
15
16
14
9
10
8
15
13
13
7

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: