aMonia
Elite:83 place
Exp:113 lvl
Joined:2015-01-21
Country: Poland 247342
Club: Legia Warszawa 1524
Alliance: xHUSARIAx 000
Team: SUKA 000
Club Team: Legia Warszawa 1 1524

Master Quests
16
17
15
9
10
9
16
14
14
8

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: