sebek1208
Elite:85 place
Exp:88 lvl
Joined:2017-02-05
Country: Poland 295342
Club: Legia Warszawa 1524
Alliance: HARDxSOULS 000
Club Team: Legia Warszawa 3 1524

Master Quests
14
15
13
8
7
4
15
15
14
8

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: