sebek1208
Elite:376 place
Exp:66 lvl
Joined:2017-02-05
Country: Poland 241342
Club: Legia Warszawa 1524
Alliance: HARDxSOULS 000
Club Team: Legia Warszawa 3 1524

Master Quests
12
12
10
7
6
0
13
13
13
6

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: