trzeci8
Elite:244 place
Exp:97 lvl
Joined:2016-10-13
Country: Poland 295342
Club: Legia Warszawa 1524
Alliance: WhiteEuropeMilitia 000
Team: JUSTXBE 000
Club Team: Legia Warszawa 2 1524

Master Quests
16
17
15
11
11
9
16
13
13
10

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: