xTiRAMiSUx
Elite:316 place
Exp:95 lvl
Joined:2016-12-24
Country: Poland 295342
Club: Legia Warszawa 1524
Team: ToMyKibice 000
Club Team: Legia Warszawa 2 1524

Master Quests
16
17
12
8
8
11
15
13
12
8

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: