NewWorldOrder

           

Vi0LENCE

GrandMaster
HamCN45

Master
KingVaLeTo

Master
SaintMarco

Master
SultanMouadh

Master


H2STERiAxNWO

Master
TalibanO3

Master
HeCeFe

Master
kill1914

Master
nWoSkull

Master


HiDDENSiRE

Master
nWoPetroV

Master
DrexxRXN

Master
dahelliam

Master
xxBigDZxx

Master


xTSKSOMDx

MasterAlliances League
1.SultanMouadh262611
2.H2STERiAxNWO22157
3.kill19141937
4.xTSKSOMDx14144
5.HamCN451134
6.TalibanO31073
7.nWoSkull955
8.KingVaLeTo934
9.dahelliam905
10.19RaZzisTa478110
11.Vi0LENCE861
12.Siuu7733
13.SaintMarco691
14.HeCeFe642
15.xxBigDZxx632
16.VitoGenovese541
17.nWoPetroV310
18.RTSxCR0N312
19.GiOxMcFly220
20.CULTURA220
21.howyesno200
22.gandxlibeR21211
23.JohnnyDaddy201
24.DrexxRXN110