Bartezz
Elite:1719 place
Exp:35 lvl
Joined:2015-12-11
Country: Polska 173312
Club: Legia Warszawa 1420
Alliance: TeddyBoys95 122
Team: TEDKI 000
Club Team: Legia Warszawa 2 1420

Master Quests
13
14
7
2
4
3
7
7
6
2

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: