Legiator
Elite:8137 place
Exp:24 lvl
Joined:2015-10-07
Country: Polska 173312
Club: Legia Warszawa 1420
Alliance: ChaosCrew 000

Master Quests
6
3
4
2
5
3
7
0
0
0

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: