RowikL
Elite:1079 place
Exp:58 lvl
Joined:2016-10-19
Country: Poland 411382
Club: Legia Warszawa 1524
Alliance: WHITExLEGION 000
Team: Luzaki 000
Club Team: Legia Warszawa 2 1524

Master Quests
14
16
12
6
2
7
6
14
11
11
4

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: