Tomil55555
Elite:1057 place
Exp:53 lvl
Joined:2016-11-06
Country: Poland 241342
Club: Legia Warszawa 1524
Alliance: WHITExLEGION 000
Club Team: Legia Warszawa 3 1524

Master Quests
13
13
10
4
8
0
14
9
9
5

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: