Tomil55555
Elite:1121 place
Exp:53 lvl
Joined:2016-11-06
Country: Polska 216312
Club: Legia Warszawa 1524
Alliance: WHITExLEGION 000
Club Team: Legia Warszawa 3 1524

Master Quests
13
12
9
4
8
0
13
9
9
5

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: