baki
Elite:133 place
Exp:75 lvl
Joined:2015-06-17
Country: Poland 241342
Club: Legia Warszawa 1524
Alliance: Untouchable1908 01831
Team: VIXA 000
Club Team: Legia Warszawa 1 1524

Master Quests
16
17
16
9
10
10
14
12
12
8

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: