kickass89
Elite:934 place
Exp:56 lvl
Joined:2016-10-13
Country: Polska 219312
Club: Czuwaj Przemyśl 000
Alliance: ZachodniaKoalicja 000
Club Team: Czuwaj Przemyśl 1 000

Master Quests
12
11
6
5
6
3
6
11
10
6

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: