krismmz
Elite:132 place
Exp:84 lvl
Joined:2015-02-06
Country: Polska 204312
Club: Legia Warszawa 1524
Alliance: Levski1914 000
Team: VIADOS 000
Club Team: Legia Warszawa 1 1524

Master Quests
16
17
16
6
7
12
15
11
11
9

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: