misiek80
Elite:650 place
Exp:66 lvl
Joined:2016-03-23
Country: Poland 295342
Club: Legia Warszawa 1524
Alliance: ZachodniaKoalicja 000
Team: mytoniewy 000
Club Team: Legia Warszawa 1 1524

Master Quests
16
16
14
7
7
5
11
13
12
6

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: