xSEBEKx
Elite:20 place
Exp:132 lvl
Joined:2017-02-05
Country: Poland 438452
Club: Legia Warszawa 1524
Alliance: TANI 22428
Club Team: Legia Warszawa 3 1524

Master Quests
17
18
17
12
7
7
4
18
18
17
10

Spray:
Flag Fence Country:
Flag Fence Club: